Природата като учител

ПРИРОДАТА КАТО УЧИТЕЛ е проект на фондация “учене за Промяна” финансиран от Vivacom Регионален грант 2022. Основна цел е изграждане (почистване, маркиране и картиране) на мрежа от екомаршрути за пешеходен и вело туризъм и образователни походи с екологична, природозащитна и историческа насоченост. Населено място, в което се изпълняват дейностите: с.Ветринци, общ. Велико Търново