Обучителен курс – SDGames

 Обучителен курс – SDGames Учене за промяна

ПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ

Фондация “Учене за промяна” набира четирима участници на възраст 18+, за присъствен обучителен курс, 02 – 08.06.2024 г. в Испания.

 

Срок за кандидатстване 28.03.2024

 

С обучението SDGames искаме да продължим да играем и да насърчаваме използването на игри, за да събудим дух на участие, за да подобрим зелените умения в образованието чрез…
1) въвеждане на GreenComp (Рамката от Зелени Компетенции на ЕС) като рамка за повишаване на качеството на младежката работа, работеща за устойчивост.
2) проучване на възможните приложения на игрите като овластяващи инструменти, улесняващи приобщаващата промяна.
3) насърчаване на ориентирана към действие младежка работа и проекти за солидарност като осезаеми възможности за по-добро постигане на SDG (Целите за устойчиво развитие).
Ние вярваме, че младежката работа може да бъде ориентирана към действие и базирана на проекти и може да подкрепя ценности и дейности, за които формалното образование няма капацитет.

Работния език е английски.

 

Поканата в SALTO-Youth за проекта може да видите  ТУК

Ако се интересувате от участие моля да попълните следната електронна форма за кандидатстване не по късно от 28.03.2024 – ТУК

Подробна информация за обучението ще намерите в информационния пакет –SDGames Info Kit

 

Ето и кратко описание на тренинга на английски:

Invitation

Games and playfulness are the main topics we have been focusing on for two years, thanks to the Youth for Youth (LINK) Strategic Partnership, Erasmus+ project. With the SDGames Training, we want to keep on playing and promoting the use of games to awaken a participatory spirit to enhance green skills in education via…

1) introducing the GreenComp as a framework to increase quality in youth work working towards sustainability.

2) exploring the possible applications of games as empowering tools facilitating inclusive change.

3) promoting action-oriented youth work and solidarity projects as tangible options to better realize SDGs.

We believe that youth work can be action-oriented and project-based and can support values and activities that formal education does not have the capacity.

SDGames

…is a 6-day-long training course designed for active practitioners working with youth either as youth workers, educators, volunteers, or youth leaders to take part in value-driven, youth-centric activities for sustainable actions that allow them to question their views and practices to be able to act as potential agents with hands-on experiences and a better understanding of sustainable concepts in youth work.

Together we will use the Game Development Process (GDP) as an inclusive tool to support quality improvements in youth work and to foster active citizenship initiatives in a broader context.