Обучителен курс – GreenWave – задвижвана от младежта дигитална трансформация на зелената заетост за устойчиво бъдеще

 Обучителен курс – GreenWave – задвижвана от младежта дигитална трансформация на зелената заетост за устойчиво бъдеще Учене за промянаПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ

Фондация “Учене за промяна” набира 4 участници на възраст 18-30 г. за присъствен обучителен курс, 10 – 15.09.2023, финансиран по програма Еразъм +.

Срок за кандидатстване 24.08.2023

Темата на курса е зелено предприемачество и еко-бизнес

GREENWAVE е 24-месечен проект, който има за цел да адресира проблема с младежката безработица и да подкрепи младите хора, откривайки нови пътища за тях в зелената икономика. Проектът е в съответствие с приоритета за справяне с промените в околната среда и климата (SDG 2030), както и популяризиране на СХЕМАТА GREEN DEAL на ЕС.

Проектът GREENWAVE не само повишава осведомеността за екологичните предизвикателства, но също така насърчава придобиването на зелени компетенции, знания и нагласи въз основа на разработването на РАМКА ЗА ЗЕЛЕНА КОМПЕТЕНЦИЯ, която е спешна необходимост, както е посочено в ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА на ЕС.

Екологичните отговорни млади хора ще възприемат зелени навици и практики, които ще ги подкрепят в живота им с въздействие върху техните семейства, общността, в която живеят, и икономиката.

Проектът има за цел да обърне внимание на младежката безработица като последица от икономическата криза чрез ангажиране на младите хора в обучение по предприемачество, съчетано с отговорност към околната среда.

Работния език е английски.

 

Сайта на проекта можете да видите – ТУК

Ако се интересувате от участие моля да попълните следната електронна форма за кандидатстване не по късно от 24.08.2023 – ТУК