Младежки обмен в Тунис – “E-Learning for Youth Empowerment”

ПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ

Фондация “Учене за промяна” набира четирима младежи на възраст 18 – 30 г. за участие в младежки обмен в Тунис, 23.03 – 30.03.2020, финансиран по програма Еразъм +.

Срок за кандидатстване 21.02.2020

“E-Learning for Youth Empowerment” е международен младежки обмен, който е част от 18 месечен дългосрочен проект в сферата на Изграждане на капацитет за младежки организации. В обмена ще участват представители от България, Тунис, Палестина, Италия и Сърбия. Основната тема е “Използване на онлайн базирани инструменти за обогатяване на неформалното учене”.

Предимство ще се дава н акандидати с предишен опит в онлайн учене, онлайн курсове, виртуални обмени и др. онлайн обучителни инструменти.

Избраните участници ще се ангажират с активното провеждане на виртуален младежки обмен през месец юли, който ще демонстрира използването на онлайн инструменти в неформалното учене.

Работният език е английски.

Ако се интересувате от участие моля да попълните следната електронна форма за кандидатстване не по късно от 21.02.2020 –ТУК

Обменът ще се проведе на остров Джерба, в южната част на Тунис.

Максимална сума за възстановяване на пътни разходи – 275 евро (според Калкулатора на разстоянията на Еразъм +)