Теория за разширяване и изграждане

 Теория за разширяване и изграждане Учене за промянаСпоред теорията за разширяване и изграждане, формулирана от Фредриксън (1998), положителните емоции често инициират цикъл от още по-положителни емоции. По-конкретно, положителните емоции могат да улеснят развитието на умения, мрежи, ресурси и капацитет, които на свой ред насърчават благосъстоянието и удовлетворението.

Отрицателните емоции обикновено съответстват на специфични наклонности (Фрийда, 1986; Фрийда, Куиперс и Шуре, 1989; Лазарус, 1991; Тоби и Космидес, 1990). Страхът съвпада с наклонността за бягство или за избягване на непосредствения контекст. Гневът се свързва с наклонността да се атакува или да се поддържа посока на действие. Отвращението е свързано с наклонността за прогонване или избягване на някои стимули и т.н. Съответстващите физиологични реакции улесняват тези поведенчески тенденции (Левенсън, 1994).

За разлика от тях, положителните емоции рядко съответстват на застрашаващ контекст и затова не е нужно тези чувства да предизвикат специфичен набор от наклонности или отговори. Позитивните емоции усилват обхвата на вниманието и мисълта, което наричаме хипотеза на разширяването. По-конкретно, за разлика от отрицателните емоции, които насочват вниманието на индивидите към потенциални заплахи и проблеми, положителните емоции разширяват вниманието. Например, вниманието е насочено към по-широк набор от обекти в околната среда (Уодлинджър и Исаковиц, 2006). По същия начин, хората обмислят и по-обширен репертоар на възможни действия в отговор на някакво събитие (Фредриксън и Браниган, 2005). Радостта, например, съответства на игривото творчество и изследване (Елслърф и Смит, 1988). В допълнение, хората стават по-възприемчиви към нови и вълнуващи преживявания (Кан и Исен, 1993). Освен това, хората са по-склонни да приемат обратна връзка и критика (Рагунатан и Троп, 2002).

Когато постигнат по-разширен обхват на вниманието, индивидите могат да развият умения и способности, които повишават тяхната устойчивост, благополучие, прогрес и удовлетворение, т.нар. хипотеза на изграждането. Това означава, че хората могат да развият повече интелектуални умения, които им дават възможност да решават проблеми. Второ, те могат да развият психологически способности, като например способността да регулират емоциите си. Трето, те биха могли да развият по-стабилни и  доверителни отношения. Дори физическото им здраве се подобрява.
Няколко направени проучвания са показали, че интервенциите, предназначени да насърчават позитивни емоции, действително повишават устойчивостта, взаимоотношенията, благополучието и удовлетворението. Ето няколко примера за това как положителните емоции разширяват и изграждат човешките ни възможности:

  • Позитивните емоции предизвикват гъвкаво мислене. Те изглежда мотивират фокусирането върху глобални, общи модели, а не върху конкретни детайли и характеристики.
  • Позитивните афективни състояния могат също да повлияят върху паметта на хората. По-конкретно, когато индивидите са в позитивно настроение, има тенденция тяхната памет за периферните или външните подробности да се подобри.
  • Позитивните емоции също така улесняват откритостта към информация, обратна връзка и съвети. Например, когато индивидите изпитват положителни емоции, е много вероятно техните решения да включат фините знаци и източници на информация.
  • Позитивните емоции улесняват формирането на връзки. По-конкретно, те активират механизми, които улесняват придобиването на допълнителни ресурси, включително формирането на близки взаимоотношения.
  • Позитивните емоции култивират издръжливостта. Положителният афект може да улесни развитието на психологически способности, които да повишат издръжливостта (Тугейд и Фредриксън, 2007). Гъвкавостта и репертоарът от планове за действие, които съвпадат с позитивния афект, могат да улеснят способността за регулиране или преодоляване на отрицателния афект, което наричаме неутрализираща хипотеза (Фредриксън и Левенсън, 1998). Тоест с течение на времето, индивидите, които изпитват много позитивни емоции, могат да придобият способността да се възстановяват бързо от възможни нещастия.
  • Позитивните емоции допринасят за моралното разсъждение. Когато хората за в позитивно настроение, техните морални преценки са по-нюансирани и по-сложни.

Може да видите таблицата с позитивни емоции и какви ресурси натрупва всяка от тях в човека ТУК.

 

Адаптирано от http://www.sicotests.com/psyarticle.asp?id=246

4 Shares