Резултати от проект „ACHIEVE – Иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници”

 Резултати от проект „ACHIEVE – Иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници” Учене за промянаС края на август приключва и пректът „ACHIEVE – Иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници” – двегодишно стратегическо партньорство в сферата на младежта финансиран по програма Еразъм +.

В тази връзка, екипът ни е развълнуван да сподели с Вас резултатите от него. Партньори бяха организации от България, Румъния и Кипър. Проектът обедини 2 иновативни концепции, “Екоцентрично развитие” и “Позитивна психология” и ги използва за разработване на методи за повишаване ефективността в младежката работа. Методите, инструментите и програмите разработени в проекта могат да се използват с еднакво добри резултати, както за лично и професионално развитие на младежки работници, така и за подкрепа растежа на младите хора. Те са ефективни също и в работа с деца или възрастни.

Използвайте ги с радост!

Материали от проекта

Изследване сред младежки работници – Области за лично и професионално развитие

Като основна подготвителна работа в проекта беше проведено проучване сред младежките работници относно областите, в които се нуждаят от професионално и личностно развитие.
Намерете резултатите от изследването – ТУК (на английски език)

Наръчник “На крилете на калинката – вдъхновяваща младежка работа чрез екоцентрично развитие и позитивна психология”

Наръчникът може да се използва за въздействие върху личното, социалното и професионално развитие на младежки работници и младежи, чрез включване на моделите – Екоцентрично развитие и Позитивна психология.
Намерете наръчника – ТУК

Онлайн курсове

Онлайн курсове “Основи на позитивната психология” и “Основи на екоцентричното развитие”. Поредица от уроци включващи теория, видео и препратки по темите.
Намерете курсовете – ТУК

Онлайн процеси

Интерактивни инструменти “Себе-изследване – индивидуален процес за размисъл и практика” 1 и 2. Последователност от въпроси за размисъл и препоръки за практики, подпомагащи себе-опознаването и личностноот развитие.
Опитайте процесите – ТУК

Библиотека с ресурси

Колекция с ресурси (публикации, видео, наръчници, статии, изследвания и др.) за свободен достъп. Достъпни на Български, Английски, Румънски и Гръцки.
Достъп до библиотеката – ТУК

Видео лекции

Лекции по темата за Екоцентричното развитие и Позитивната психология от Конференцията за разпространение на резултатите от проекта.
Вижте лекциите  – ТУК

 

Други постижения

 Резултати от проект „ACHIEVE – Иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници” Учене за промяна

Поощряваме Ви да използвате и споделяте широко тези материали. Те са създадени с намерение за постигане на голямо въздействие върху младежката работа и младите хора. Вие можете да бъдете част от това въздействие!
Благодарим!

 

Проектът “ACHIEVE – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници” е финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, от Центъра за развитие на човешките ресурси под номер – 2016-2-BG01-KA205-023835.