Покана за конференция „Вдъхновяваща младежка работа чрез Екоцентрично развитие и Позитивна психология”

„Вдъхновяваща младежка работа чрез Екоцентрично развитие и Позитивна психология”

В залата все още има свободни места. Срокът за регистрация е удължен до 25.07.2018 г.

 

Фондация „Учене за Промяна”, Ви кани на Конференция – „Вдъхновяваща младежка работа чрез Екоцентрично развитие и Позитивна психология”.
Ще споделим с вас вдъхновяващата работа и плодотворни резултати от проекта "ACHIEVE – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници.”

 

Присъединете се към събитието във Фейсбук - ТУК
За участие се запишете чрез: регистрационната форма

 

Екоцентрично развитие (ЕЦР) е модерна концепция в психологията на развитието, насърчаваща холистично личностно израстване. Тя е основана на естественото природно развитие на човека и зачита дълбоко творческия потенциал на човешката психика. Екоцентричното колело на развитието, е модел на това как изглеждат етапите на човешкия живот, когато израстваме в пълен резонанс с природата („еко”) и душата; когато през целия си живот сме в непрекъснат процес на превръщане в цялостни хора.

Позитивна психология (ПП) е съвременна тенденция, използваща ресурсите на съзнанието, за да създаде позитивни нагласи и по този начин да повлияе на човешкия капацитет за учене, работа и социална реализация. Позитивната психология се развива бързо и дава невероятни резултати в подобряването на психическото здраве на хората.

 

Цели на конференцията:

 • Запознаване с основните концепции от екоцентричната психология на развитието (Моделите на Екоцентричното и Егоцентричното колело) и позитивната психология (Модела PERMA и типовете щастие);
 • Представяне на интелектуалните продукти създадени като резултат от проекта (Наръчник за младежки работници, онлайн обучителна платформа, методология за използване на методите в младежката работа);
 • Демонстрация на методи за директно приложение в работата с хора (практически обучителни сесии, в които участниците ще могат да се включат);

 

На конференцията ще Ви предложим:

 • Презентации:
  • История и дейности на проекта – представяне на логиката и дейностите на двугодишното партньорство между организации от България, Румъния и Кипър;
  • Екоцентрично развитие – Екоцентричното колело на развитието, създадено от Бил Плоткин, предлага визия за начина, по който може да изглежда живота, ако го живеем, като следваме душата, интуицията, вътрешния си глас и естествените дарове с които сме родени. Колелото може да се разглежда като компас на собствения ни живот, за да стане той по-автентичен; като ръководство, което ни помага да намерим мястото си в света и неповторимия начин да му предложим даровете си.
  • Позитивна психология - Моделът PERMA е проектиран от Мартин Селигман и описва пет основни елемента на психологическо благосъстояние и щастие. Селигман вярва, че тези пет елемента могат да помогнат на хората да постигнат живот на удовлетворение, щастие и смисъл. Този модел може да се приложи и към институциите за разработване на програми, които да помагат на хората да развиват нови когнитивни и емоционални инструменти.
 • Интелектуални продукти:
  • Наръчник за младежки работници – наръчник обединяващ методология, теория и практически методи за използване на екоцентричното развитие и позитивната психология за индивидуална трансформация, както и за работа с младежи, деца и възрастни в обучителен контекст;
  • Джобен бележник – практически инструмент за индивидуална работа по себе-изследване и себе-развитие. В бележника са комбинирани въпроси за интроспекция и рефлексия с предложения за практики от различни сфери;
  • Онлайн обучителна платформа - уебсайт на 4 езика (български, английски, румънски и гръцки), съдържащ онлайн курсове, свободни ресурси и публикации за сваляне, препратки и форуми.
 • Обучителни сесии:
  • Идентифициране на лични ценности – дълбок процес за идентифициране на базови ценности и внедряването им в ежедневието за по-пълноценен живот;
  • Демонстрация на практики – представяне на различни практики, насочени към изпълнението на задачи на развитието от екоцентричните етапи;
  • И др. в процес на подготовка J

Кога и Къде:

28 юли 2018 – 9:00 ч.
Детски научен център "Музейко", ул. Професор Боян Каменов № 3, София 1700
Може да изтеглите поканата във формат .pdf от тук - Покана Конференция

 

Регистрация:

Капацитетът на събитието е максимум 120 човека. Ако желаете да участвате, моля, попълнете регистрационната форма на този линк – регистрационна форма

Формата ще бъде отворена до 25 юли. Първите регистрирали се са с приоритет за участие.

Участието в конференцията е БЕЗПЛАТНО.

Работният език на събитието ще бъде Български.

За повече информация ни пишете на: home@learningforchange.net

или се обадете на: 0887 597959

 

Програма:

9:00 - 9:30 - Регистрация
9:30 - 10:00 - Въведение - Огнян Гъдуларов
10:00 - 10:30 - Моето преживяване в ACHIEVE  - история и дейности на проекта - Лета Панайотова
10:30 - 11:15 - Основи на екоцентричното развитие и модел на Колелото – Огнян Гъдуларов

11:15 - 11:30 - Кафе пауза

11:30 - 12:00 - Позитивна психология - модела PERMA - Галина Гъдуларова
12:00 - 12:30 - Егоцентричното колело и патология на съвременното общество - О. Гъдуларов
12:30 - 12:45 - Интелектуални продукти от проекта - Огнян Гъдуларов
12:45 - 13:00 - Последващи действия - какво постигнахме до сега – Лия Савова

13:00 - 14:00 - Обед и свободно общуване

                            Раздаване на наръчници

14:00 - 14:30 - Въпроси и отворена дискусия с аудиторията
14:30 - 16:30 - Обучителни сесии - практическа демонстрация на методи от ЕЦР и ПП
16:30 - 17:00 - Дискусии в малки групи

17:00 - 18:00 - Свободно общуване и създаване на контакти

Събитието е подходящо за:

 • Формални и неформални образователни организации, неправителствени и младежки организации, интересуващи се от иновативни практики в сферата на личностното развитие;
 • Хора, търсещи възможности за личностно и професионално развитие (учители, възпитатели, психолози, младежки работници, обучители, треньори, ментори, родители и др.).

Проектът  "ACHIEVE - Иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници.” е стратегическо партньорство с организациите Dreams for Life (Румъния) и allaZOYME (Кипър), финансиран и осъществен с подкрепата на европейската програма за образование, обучение и спорт Еразъм+  и Център за развитие на човешките ресурси, България.

 

Всички участници в конференцията ще получат наръчника “На крилете на калинката - вдъхновяваща младежка работа чрез Екоцентрично развитие и Позитивна психология ”, на българки и английски език. Също така ще имат възможност да използват безплатно онлайн образователните ресурси (онлайн курсове, образователни инструменти, публикации и др.), които са разработени в рамките на проекта.

73 Shares