Наръчник от проекта (на английски език)

 Наръчник от проекта (на английски език) Учене за промяна

 

Наръчник с практики от обучителния курс “Усмихни се! – Позитивна психология в подкрепа на включването на маргинализирани младежи”

Този наръчник е създаден в резултат на интензивна работа от участниците и екипа обучители по време на тренинга „Усмихни се!” (2019-1-BG01-KA105-061537), финансиран от Европейската програма „Еразъм +”.

Линк за изтегляне на наръчника – SMILE Handbook