Завърши проектът “Усмихни се!”

 Завърши проектът “Усмихни се!” Учене за промянаОсновната дейност в проекта е 7-дневен ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ, който се проведе в центъра „Училище сред природата” в с. Гудевица от 26 септември до 4 октомври 2019 г. В обучението участваха 27 младежки работници и 2 обучители.

Работният език на проекта бе английски.

Партньорските организации за този проект са от следните държави – България, Словения, Великобритания, Чехия, Полша, Гърция, Македония, Франция, Италия и Хърватия.

 

Обучителния курс бе предназначен за представяне на иновативен интегриран подход за работа с младежи комбиниращ елементи от позитивната психология и обучение, социалната работа и личностно развитие. Подхода е особено подходящ за индивидуална и групова подкрепа на маргинализирани и труднодостъпни целеви групи. Методите в него са взаимствани от модерните течения в психологията и терапията.

 

С осъществяването на “Усмихни се! – Позитивна психология в подкрепа на включването на маргинализирани младежи” Фондация „Учене за Промяна” допринесе за повишаване качеството и професионализирането на Младежката работа в България и в страните участващи в проекта.

Тренингът повлия основно на две нива: индивидуално (за участващите младежки работници) и глобално (за организации, бенефициенти, заинтересовани страни, местни общности и т.н.).

 1. ИНДИВИДУАЛНО НИВО – директен ефект върху участниците, обучени по време на проекта:
 • Да прилагат по-ефективни дейности за техните целеви групи (основно маргинализирани и труднодостъпни младежи);
 • Да прилагат нови (неизползвани до сега в младежката работа) методи за индивидуална и групова подкрепа базирани на Позитивна психология;
 • Да прилагат интегриран подход базиран на комбиниране на техники от психологията, личностното развитие и социалната работа;
 • Да постигат по голям ефект и ще имат по-силно въздействие върху развитието на младите хора;
 • Да придобият самочувствието на професионалисти с високи възможности и желание за реализация.
 1. ГЛОБАЛНО НИВО – дългосрочен ефект на широко международно ниво по отношение на младежки организации и развитие на общността:

А. ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЬОРИ:

 • Да повишат своя организационен капацитет;
 • Да добавят в методиките използвани в работа с младежи нови инструменти (от психологическо и терапевтично естество);
 • Да придобият човешки ресурс за работа с уязвими целеви групи младежи;
 • Да придобият лични контакти за работа в международна мрежа;
 • По-качествените младежки дейности на организациите ще доведат до по-добри отношения със заинтересованите страни, като по този начин организациите ще растат по устойчив начин;

Б. ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ (МЛАДЕЖИ И В ЧАСТНОСТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ТРУДНО ДОСТЪПНИ):

 • Да бъдат изложени на по качествени дейности от страна на младежките работници;
 • Да придобият независимост в обществото (особено валидно за маргинализираните и труднодостъпни младежи);
 • Да повишат своята компетентност, чрез въвличане в повече обучителни възможности (в резултат от повишена независимост);
 • Да повишат своята увереност и самооценка (в резултат на експертната подкрепа базирана на психологически подходи);
 • Да повишат шансовете си за реализация и ще донесат повече принос към обществото, семействата и местната общност.

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
 • Онлайн курс за Позитивна психология;
 • Видео за проведения тренинг;
 • Описания на практики подготвени и приложени по време на тренинга;
 • Отчет за проведения тренинг;
 • Обобщена обратна връзка от участниците в проекта;
 • Фото албуми от тренинга.