Проекти

Програма Еразъм +

LIVING NATURE: nature-based practices for personal and professional development of youth workers

Този проект се финансира от програма "Еразъм +" на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер - 2021-1-BG01-KA151-YOU-000005038.

SPIRAL – principles for sustainable youth development rooted in Nature

Този проект се финансира от програма "Еразъм +" на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер - 2020-1-BG01-KA105-078293.

Мирен ум = мирно бъдеще (засилване на въздействието на младежките работници срещу радикализацията)

Този проект се финансира от програма "Еразъм +" на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер - 2019-3-BG01-KA105-077746.

Усмихни се! - Позитивна психология в подкрепа на включването на маргинализирани младежи 

Този проект се финансира от програма "Еразъм +" на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер - 2019-1-BG01-KA105-061537.

MOVING BEYOND - иновативни обучителни методи за лично и професионално развитие на младежи

Този проект се финансира от програма "Еразъм +" на Европейския съюз, чрез Румънската национална агенция под номер - 2018-2-RO01-KA205-049977.

Постигни вътрешен мир - Изгради външен мир: засилване на влиянието на младежките работници срещу радикализацията

Този проект се финансира от програма "Еразъм +" на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер - 2018-1-BG01-KA105-047569.

ACHIEVE - иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници

Този проект се финансира от програма "Еразъм +" на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер - 2016-2-BG01-KA205-023835.

Природата като учител – еко-центрично развитие в младежката работа

Проектът "Природа като учител - еко-центрично развитие в младежката работа" се финансира от програма "Еразъм +" на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер - 2016-3-BG01-KA105-035201.

През интелигентност към вдъхновение

Проектът "През интелигентност към вдъхновение" се финансира от програмата "Еразъм +" на Европейския съюз, чрез Българската национална агенция (ЦРЧР) под номер - 2017-1-BG01-KA105-036004.