Позитивни утвърждения към себе си

 Позитивни утвърждения към себе си Учене за промянаЛесно ли се обезценявате сами? Често ли мислите, че  не сте достатъчно добри? Имате ли лошо мнение за себе си? Повечето хора са склонни да бъдат много строги със себе си и да преувеличат нещата. За съжаление с времето негативното мислене става обичайно и ви кара да блокирате автоматично всичко положително в живота си.

Позитивните утвърждения ви помагат да се научите да обичате себе си. Те обучават ума ви да спре да се фокусира върху негативите и да ги замените с всички прекрасни неща, които ви правят красиво и ценно човешко същество.

Приложение

Първото нещо, което трябва да направите, е да си изберете утвърждение. Ако искате, можете да ползвате и повече от едно, но ви препоръчваме да не се разпростирате прекалено, за да постигнете по-добър резултат. Просто се спрете на едно, което ви се струва най-подходящо, всеобхватно и има най-дълбок смисъл за вас.

Можете да си подготвите собствено утвърждение или да се вдъхновите от чужди. Един бърз поглед в мрежата ще ви даде много прозрения.

Всеки ден със събуждането си заставайте пред огледалото, гледайте се дълбоко в очите и с доброта и приемане си казвайте избраното утвърждение.

Повтаряйте си го ежедневно поне 21 дни! Повторението е важно, за да успеете да промените начина, по който говорите със себе си.

Бъдете търпеливи и наблюдавайте промените, които ще настъпят в ежедневието ви.

Практически съвети

Даването на позитивни утвърждения за себе си може да ви се стори изключително трудно. Все пак помнете! Вие сте най-добрият си приятел и сте най-важният човек в живота си. Затова е много важно да разгледате начина, по който говорите и се отнасяте ежедневно сами със себе. Ако сте достатъчно търпеливи, за да завършите упражнението, самоосъждането, вината и стреса могат да изчезнат. Просто помислете за огромната разлика, която ще постигнете, когато започнете да си говорите по-позитивно – с повече съзнание и доброта.


РАЗМИСЪЛ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРАКТИКАТА

След като завършите практиката, върнете се към бележника си и отговорете на следните въпроси:

  • Колко предизвикателно беше да дадеш позитивно утвърждение на себе си?
  • Как се почувства казвайки си утвърждението?
  • Как може позитивното утвърждение да ти помогне да си по-балансиран сам, без да изпитваш нужда от внимание от другите?
  • Как позитивните твърдения променят начина, по който общуваш със себе си?