Наръчник от проекта (на английски език)

 Наръчник от проекта (на английски език) Учене за промянаНаръчник от обучителния курс “Постигни вътрешен мир – Изгради външен мир”

Този наръчник е създаден в резултат на интензивна работа от участниците и екипа обучители по време на треинга „Постигни вътрешен мир – Изгради външен мир” (2018-1-BG01-KA105-047569), финансиран от Европейската програма „Еразъм +”.

Линк за изтегляне на наръчника – Build Inner peace – Bring Outer Peace Manual