Завърши проектът “Постигни вътрешен мир – Изгради външен мир”

 Завърши проектът “Постигни вътрешен мир – Изгради външен мир” Учене за промянаЕдно от най-неотложните предизвикателства пред европейските държави е фактът, че радикализацията постепенно се превърна в огромна заплаха. В Европа навлизат хиляди бежанци и мигранти, а екстремизмът се проявява до степен на използване на терористично насилие срещу съграждани.

В такава среда младите хора стават лесна жертва на подобни поведения. Това се улеснява и от липсата на собствено мнение, критично мислене и вътрешна мотивация за това, че са активни граждани. Младежите в тази ситуация стават лесна жертва на манипулации и външни влияния. Насилието сред младите хора днес е широко разпространено явление, което има различни форми, като дискриминационно насилие срещу малцинствени групи, хомофобски тормоз и тормоз срещу хора със специални нужди и др.

В този контекст съществува необходимост от укрепване на общите европейски ценности за свобода, толерантност, зачитане на многообразието и недискриминация. В Парижката декларация от 2015 г. за насърчаване на гражданството и общите ценности за свобода, толерантност и недискриминация се подчертава ролята на образованието в това направление. Натовареността и недостатъчната гъвкавост на училищната система обаче намалява възможността за влияние и интервенции чрез формалното образование в утвърждаването на ценности. По тази причина неформалното учене и развитието извън училище може да изиграе ключова роля тук! Младежката работа може да има значително въздействие при култивирането на критично мислене и фундаментални ценности у младите хора, предотвратяването на екстремизма, насилието и радикализацията. Всъщност Докладът за младежката работа 2014 посочи, че младежката работа може да доведе до редица положителни ефекти за младите хора, които им позволяват да повишават компетенциите, да укрепват своята мрежа и социален капитал, да подобряват конкретни поведения и да развиват положителни взаимоотношения.

Като се има предвид горепосочената информация, настоящия проект е разработен, за да подкрепи младежките работници да придобият допълнителни компетенции и методи, с които да предотвратяват радикализация на младите хора, особено сред труднодостъпните целеви групи (малцинства, мигранти и др.).

Целта на проектът е да развие компетенциите на младежките работници за предотвратяване на радикализацията на млади хора, особено сред труднодостъпни целеви групи.

 

Специфични цели са:
 • Развиване на разбирането за общата реалност в Европа по отношение на радикализацията;
 • Повишаване осведомеността относно причините за радикализирането на младите хора в различните слоеве на обществото;
 • Повишаване знанията на младежките работници по темата за фундаменталните ценности;
 • Развиване на умения за предотвратяване на насилието и радикализацията сред младите хора, особено на трудно достъпните младежи;
 • Демонстрация на иновативни методи и инструменти за работа с труднодостъпни млади хора;
 • Затвърждаване на фундаменталните ценности у самите младежки работници и мотивирането им да работят за укрепването на тези ценности с техните целеви групи;
 • Разработване на обучителни дейности (сесии), насочени към труднодостъпните млади хора.

 

Този проект подпомага професионалното развитие на младежките работници и подобрява нивото на техни ключови компетенции. Това се постига чрез използване методи от неформалното и преживелищно учене и иновативни концепции в младежката работа. Проекта допринася за постигне по-добро бъдещо общество, вдъхновено от зачитането на правата на човека, активното гражданство, междукултурния диалог, социалното приобщаване и солидарността.

Проектът “Build Inner Peace – Bring Outer Peace” има една дейност – обучителен курс за младежки работници от програмните страни. Участват 28 младежки работници за период от 7 пълни учебни дни. Обучението се проведе от 06 до 14 ноември 2018 г. в туристически-учебния център “Момина крепост”, близо до Велико Търново. Участваха представители от 9 държави – България, Румъния, Кипър, Великобритания, Италия, Франция, Гърция и Естония.

Като резултат от проекта бяха създадени:
 1. Видео филм представящ обучителния курс и дейностите в него – https://www.facebook.com/LFCFoundation/videos/509205639488951/ . Видеото е публикувано в интернет страницата на Фондацията във Фейсбук и е споделено от всички партньорски организации в проекта;
 2. Обучителни сесии, насочени към труднодостъпни младежи – разработени са 6 обучителни сесии базирани на концепциите и методите от тренинга за директно приложение с младежи в неравностойно положение;
 3. Онлайн обучителен курс – като част от подготвителната фаза беше разработен обучителен курс за младежки работници по темата за Радикализацията, Екоцентричното развитие и позитивната психология – https://learningforchange.net/course/build-inner-peace-bring-outer-peace-strengthening-youth-workers-impact-against-radicalization/. Курса е безплатен и достъпен за всеки през сайта на Фондацията;
 4. Наръчник с методи – наръчник съдържащ разработените сесии и информация по темите на проекта;