The Fire of Life – Еарзъм + младежки обмен

 The Fire of Life – Еарзъм + младежки обмен Учене за промянаФондация „Учене за Промяна” е партньор в KA1 мобилност на младежки работници (младежки обмен), финансиран по програмата Еразъм +.

От 15 до 21 юли асоциация Dreams for life организира международния младежки обмен “Огънят на живота”, финансиран от програма “Еразъм +” на Европейския съюз. Участваха 26 младежи от Румъния, България и Кипър и 7 младежки лидери. Заедно те създадоха невероятна среда за развитие и учене.

“Силните приятелства и интензивното обучение са ключовите думи, които могат да опишат дните, които прекарахме заедно, в красива природна обстановка. Благодаря на всички ви!”

Линк към албума със снимки във Фесбук от проекта – ТУК