Let’s Speak About It! – Еразъм + курс за младежки работници

 Let’s Speak About It! – Еразъм + курс за младежки работници Учене за промянаФондация „Учене за Промяна” е партньор в KA1 мобилност на младежки работници (обучителен курс), финансиран по програмата Еразъм +.

От 27 август до 04 септември 2018 г. C:E:T платформа Гърция организира международния курс за обучение “Let’s Speak About It!”, финансиран от програма “Еразъм +” на Европейския съюз.

Проектът “Let’s Speak About It!” Е обучителен курс, който ще се провежда в град Трикала, Гърция, от 27 август до 4 септември 2018 г. с участието на 14 партньорски организации от Гърция, България, Сърбия, Албания, Черна гора, Полша, Хърватия, Италия, Бивша югославска република Македония, Литва, Обединено кралство, Босна и Херцеговина, Косово и Естония. Проектът включва 28 младежки работници и младежки лидери (2 участници за всяка страна) и 2 обучители.

Официален сайт на поректа – ТУК

 

3 Shares