Game of wellness 3 – Еразъм + курс за младежки работници

Фондация „Учене за Промяна” е партньор в KA1 мобилност за младежки работници (обучителен курс), финансиран по програмата Еразъм +. Координираща организация са нашите колеги Dobroti от Брно, Чехия. Партньори по проекта са организации от Полша, България, Англия, Словния, Унгария, Испания, Италия и Франция.

 

Game of Wellness е седемдневен ттенинг на младежки работници с основни теми уелнес (wellness), геймификация (gamification) и възможност да се използват за подобряване на местните общности.

Някои от основните акценти на обучението са:

Възможности за работа в мрежа

Участниците в проектите представят повече от двадесет НПО и образователни институции. По време на обучението те имат възможност да работят заедно и да установят бъдещо сътрудничество.

 Game of wellness 3 – Еразъм + курс за младежки работници Учене за промяна

Служба в полза на общността и самоорганизирани дейности

Всички участници активно участват в съвместното създаване на обучението. Те допринасят чрез участие в груповото благосъстояние и предоставяне на части от дейностите в програмата.

 Game of wellness 3 – Еразъм + курс за младежки работници Учене за промяна

 

Високо ниво на ангажираност и участие на групата

 Game of wellness 3 – Еразъм + курс за младежки работници Учене за промяна

Рядко изследвани теми, свързани с младежката работа

Както уелнеса (wellness), така и геймификацията (gamification) не са много популярни, но са много необходими за личностното и професионално развитие на младите хора.

 Game of wellness 3 – Еразъм + курс за младежки работници Учене за промяна

Подкрепяща и съвместна работна среда

Обучението се провежда в Капралув Млин, образователен център, който е изграден в съответствие с устойчиви практики и екологичен дизайн.

 Game of wellness 3 – Еразъм + курс за младежки работници Учене за промяна

 

 

Албум със снимки от обучението можете да видите – ТУК