conVERSation – слам поезия за младежко включване

 conVERSation – слам поезия за младежко включване Учене за промянаФондация „Учене за Промяна” е партньор в KA1 мобилност на младежки работници (обучителен курс), финансиран по програмата Еразъм +. Координираща организация са нашите колеги Education studio от Kлуж Напока, Румъния. Партньори по проекта са организации от Германия, Полша, Португалия, Гърция, Латвия и България.

Линк към албума със снимки във Фесбук от представлението част от проекта – ТУК