Наръчник от проекта (на английски език)

 

 Наръчник от проекта (на английски език) Учене за промянаНаръчник с практики от обучителния курс “Мирен ум = мирно бъдеще (засилване на въздействието на младежките работници срещу радикализацията)”

Този наръчник е създаден в резултат на интензивна работа от участниците и екипа обучители по време на тренинга „Мирен ум = мирно бъдеще” (2019-3-BG01-KA105-077746), финансиран от Европейската програма „Еразъм +”.

Линк за изтегляне на наръчника – PMPF Manual