Видео от проекта

 

“Мирен ум = мирно бъдеще (засилване на въздействието на младежките работници срещу радикализацията)” от Фондация “Учене за промяна” в YouTube

Това е кратко видео, предоставящо поглед отвътре върху активностите по време на тренинга.