Политики и процедури

Политики на Фондация “Учене за Промяна” за записване на участници в програми от тип „Природата в нас”, използващи моделите:
Екоцентрично (ориентирано към душата) колело на развитие и Природнобазирана карта на човешката психика

 

 

ЗАПИСВАНЕ/РЕГИСТРАЦИЯ

Вашето записване в програма на Фондация “Учене за Промяна” е завършено, когато:

  1. Формата Ви за кандидатстване (ако е приложимо) е одобрена от водещите на програмата;
  2. Сте заплатили депозит, чиято сума е посочена по долу;
  3. Попълнили сте Здравен въпросник и Формуляр за освобождаване от отговорност и сте ги изпратили сканирани по имейл;
  4. Получили сте имейл, в който се посочва, че Вашата регистрация и плащане са успешно обработени.

*** МОЛЯ, НЕ ОРГАНИЗИРАЙТЕ УЧАСТИЕТО СИ В ПРОГРАМА (пътуване, отпуска и др.) ПРЕДИ ТЯ ДА Е ОФИЦИАЛНО ПОТВЪРДЕНА****

Всеки участник ще бъде своевременно уведомен, когато програмата е потвърдена за провеждане (след набирането на необходимия минимален брой записвания).

 

ПОЛИТИКА ЗА АНУЛИРАНЕ

АКО “УЧЕНЕ ЗА ПРОМЯНА” ОТМЕНИ ПРОГРАМА:

Ако минималният брой хора не са регистрирани в програмата 15 дни преди началната дата, програмата може да бъде анулирана. Ако Фондация “Учене за Промяна” анулира програма поради малко записвания, регистрираните участници получават пълно възстановяване на заплатения депозит или могат да го прехвърлят за участие в друга програма, планирана в рамките на една година от датата на анулиране.

АКО УЧАСТНИК АНУЛИРА СВОЕТО ЗАПИСВАНЕ:

Да се запишеш в „ПРИРОДАТА В НАС” е все едно да поканиш на среща своята дълбока същност (душата си). То е като да кажеш „ДА” на пътуване, което може да промени живота ти, пътуване на посвещение (инициация) или на задълбочаване проявата на душата в твоя живот. Затова не е необичайно, щом програмата наближи, на повърхността да се появят страх, съпротива или очевиден конфликт в планирането на Вашето участие. Ние вярваме, че каквото и да Ви се случва, то е част от Вашето пътуване и се проявява, носейки възможност и значение. Нашата политика за анулиране е предназначена да Ви подкрепи да удържите на обещанието си за среща с душата си и да подкрепи нашия екип за труда да се подготви за Вашия процес.

  1. Стойността на заплатения депозит се възстановява само в случай на отменена програма (описан по-горе);
  2. Ако изпратите съобщение за анулиране 15 или повече дни преди началото на програмата и преди тя да бъде потвърдена, депозитът Ви ще бъде преобразуван в кредит. Вие можете да прехвърлите този кредит към друга програма или лице, като имате възможност да го използвате в рамките на една година. В противен случай кредитът Ви ще бъде оползотворен за подпомагане на нуждаещи се участници (виж. Политика за подпомагане). След като програмата бъде потвърдена, няма да можете да прехвърлите депозита си на друго лице или програма. Суми, заплатени над стойността на депозита (напр. предварително плащане на цялата цена на програмата), могат да бъдат възстановени.
  3. Кредитът (невъзстановимият депозит в случай на отказ от участие) може да бъде прехвърлен на друго лице само веднъж. Ако прехвърленият кредит не бъде използван в рамките на една година или получателят на този трансфер отмени регистрацията си, кредитът се губи.
  4. Ако съобщение за анулиране бъде получено 15 или по-малко дни преди началото на програмата, депозитът Ви не се преобразува в кредит. Всички плащания над сумата на депозита ще Ви бъдат възстановени.
  5. Ако съобщение за анулиране бъде получено в рамките на 7 дни преди стартирането на програмата, не се предприема възстановяване на заплатената вече сума.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПЛАЩАНЕ

Депозит: Сумата на депозита за регистрация за програма е в размер на 150 лв. Заплащането на депозита Ви резервира място за участие в съответната програма.

Окончателно плащане: Окончателното заплащане на пълната такса за програмата може да бъде направено след като тя бъде потвърдена за провеждане, но не по-късно от 10 дни преди провеждането на програмата.

Ако се регистрирате за програма по-малко от 15 дни преди датата на стартиране на програмата, моля да заплатете пълната такса по време на регистрацията.

 

ДРУГИ

Носенето и съхранението на каквото и да е огнестрелно оръжие не е разрешено в никоя от нашите програми.

Моля, оставете всички променящи възприятието/настроението вещества у дома.


За безопасността на всички въвлечени изискваме участниците да са в добро физическо, психическо и емоционално здраве. Програмите на Фондация “Учене за Промяна” могат да бъдат физически и психологически предизвикателни. Организацията си запазва правото да оценява кандидатите за допустимост/готовност за участие в програмите, както и да откаже участие, въз основа на горепосочените критерии, без да посочва причината.

 

Може да изтеглите документа в .pdf формат тук – Политики и процедури