Здравен въпросник

Ако сте се записал за участие в програма на Фондация “Учене за Промяна”, от съществено значение е да уведомите екипа ни за всяко медицинско състояние (състояния), което може да повлияе на способността Ви да участвате в програма. Молим да ни уведомите също за всички лекарства, които (ще) приемате.

Моля изтеглете „Здравен въпросник”, отпечатайте го, попълнете го и го подпишете. Сканирано копие изпратете преди програмата на имейл home@learningforchange.net. В заглавието на имейла посочете – Име на програмата, дата на провеждане и вашето име. Оригинала на документа вземете със себе си и представете при началото на програмата.

Изтеглете “Здравен въпросник” тук – Здравен Въпросник