Екип

Екипът на фондация “Учене за Промяна”


Огнян Гъдуларов – обучител и председател на управителния съвет

 Екип Учене за промянаОгнян работи като младежки работник и обучител на деца, младежи и възрастни от 2007 г. Специализира в темите – личностно развитие, мотивация, младежки проекти и доброволчество. Активен е в областта на интерактивното преподаване и екологичното образование, провеждането на приключенски програми, основани на методите на ученето чрез преживяване и образованието на открито. Част е от обучителите към българската национална агенция на “Еразъм +” и мрежата от обучители на Salto EuroMed (https://www.salto-youth.net/tools/toy/ognian-gadoularov.2625/).

Любимите му теми са: устойчивост и отговорна консумация, духовна интелигентност, обучителен дизайн, антиглобализация, социална промяна и човешки права.


Донка Калчева – заместник-председател на управителния съвет

 Екип Учене за промянаКоординатор на проекта на НПО от 2004 г. Успешно е провела многобройни проекти за устойчиво развитие, екология и младежки и доброволчески дейности за различни неправителствени организации. През последните 3 години тя работи активно в областта на неформалното образование за деца и младежи, включително проекти за развитие на методологии и ефективни дейности за деца в неравностойно положение, с цел подобряване на пригодността им за заетост и реализация в живота. Донка притежава магистърски степени по славянски филологии, MBA и устойчиво развитие, сертификати за прилагане на неформални методи на обучение за млади хора и е участвала в обучения и обмен младежки работници за работа с неравностойно положение и мултикултурни групи.


Алекс Мирчева – член на управителния съвет

 Екип Учене за промянаЕксперт в сферата на младежките политики. Тя има опит в Борда на Националния младежки форум на България, международни срещи, Процес на ЕС на Структурния диалог и събития на Европейския младежки форум, включително YEY в Страсбург през 2014 г. и 2015 г. Тя също така се развива в областта на неформалното учене и фасилитиране на обучителни процеси в младежкия сектор. Александра е магистър международни отношения в СУ.


Десислава Писарова – обучител

 Екип Учене за промянаАрт терапевт, коуч и обучител. Десислава Писарова е била специалист обучение и развитие в международни компании и обучител, коуч и бизнес консултант на свободна практика.  През последните 4 години обогатява знанията и уменията си като арт терапевт и завършва съответните квалификации. Работи с индивидуални клиенти и групи, включително хора в неравностойно положение и институции и подкрепя техните жизнени предизвикателства чрез арт терапия, коучинг, позитивна психотерапия,  консултиране, лечебни медитации и др. Продължава да разработва програми за социални умения и личностното развитие на младежи и си партнира с младежки и социални организации. Участвала е като организатор и обучител в 5 проекта по програми Младежта в действие и Еразъм +.


Галина Кънчева – обучител

 Екип Учене за промянаМагистър по управление на човешките ресурси и е професионален треньор и преподавател. Тя има 3 години опит в личното и професионално обучение и развитие на човешки ресурси в бизнес компания. През последните години работи главно с млади хора и младежки лидери, подкрепяйки тяхното личностно развитие и социална и професионална реализация. Галина има опит в подготовката и реализацията на програми за обучение на национално и международно ниво по теми като ключови умения, човешки права, основни ценности, множествена интелигентност и лидерски умения. В образователния си подход тя е включила и комбинира методи и инструменти за неформално учене, учене чрез преживяване, природно-базирано учене, йога, екоцентрични и художествени практики.


Константина Челебиева (Рея) – обучител

 Екип Учене за промянаАктриса по образование, но усеща, че „сцената“ ѝ е отвъд рамките на тази професия. Така пътят я отвежда в сферата на неформалното учене, като от 2015 г. разработва и води програми за деца, младежи и възрастни, насочени към себеизследване. Значима роля за нейното съкровено пътуване из дълбините на човешката психика изиграва срещата ѝ с Екоцентричното развитие през 2017 г. Влечението ѝ към артистизма се изменя в  страст за изразяване на душата посредством символно изкуство. Рея открива своята “сцена” сред природата, където  обича да разгръща и изучава своите преживявания и сънища чрез поезия, картини, песни, пърформанси, майсторене с естествени материали и др. Тя се удивява от вродения творчески потенциал, който всеки човек, без оглед на възрастта си и в повечето случаи неосъзнато, носи в себе си. Да създава пространства, в които да вплита изкуството, с цел да разпалва опознаването и да подпомага интеграцията и реализацията на именно този потенциал у хората, Рея чувства за свое призвание.


Лия Савова – обучител

 Екип Учене за промянаОбича да присъства в природата, да се свързва с нейните енергии и да твори заедно с тях. Това нейно влечение я среща по пътя ѝ с различни учения, традиции и практики – от спортове сред природата, през работа с универсалната енергия и лечение, до изследването на човешката дълбочинна природа и нейните символи. Освен това тя чувства мисията си в това да споделя вдъхновения, да сдружава и да въвлича хората в процеси на себеразвитие, лечение и сътворчество. През последните години се развива в сферата на неформалното учене, личностното израстване и екоцентричното развитие, водейки програми за деца, младежи и възрастни. Тя често гравитира около: древни традиции, сънища, езотерика, изкуство.