Екомаршрут с. Ветринци – с. Гостилица

Разчистихме и маркирахме пътеката между селата Ветринци и Гостилица. Маршрутът започва в долната махала на с. Ветринци, пресича поля и криволичи недалеч от р. Янтра в началото си, а в края си се изкачва и открива панорамна гледка към Чумашката скала над с. Скалско. Денивелацията е около 200 м, а дължината - 7 км. 

Стандартна карта
Сателитна карта

 

 

 

 

 

На тази карта ще откриете информация за основните растителни и животински видове, срещани в района.

Легенда на използваните цветове:
Синьо – видът не е застрашен от изчезване и не е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие;
Зелено – видът не е застрашен от изчезване, но е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие;
Червено – видът е застрашен от изчезване и е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Ако желаете да разгледате снимки от работата по маркирането и разчистването му, надникнете в този албум.

Проект “Природата като учител” е финансиран от Vivacom Регионален грант 2022.