Екомаршрут с. Ветринци – с. Каломен

Заедно с членове на Туристическо дружество “Бачо Киро” работихме по разчистването и маркирането на маршрута между с. Ветринци и с. Каломен. Пътят тръгва от долната махала на с. Ветринци, прекосява ниви, минава през гора и излиза над с. Каломен. Дължината му е около 5 км, няма голяма денивелация.

Маршрутът от с. Ветринци до с. Каломен е част от бойния път, който четата на поп Харитон и Бачо Киро са извървели. Самите четници положили клетва и осветили знамето си именно в църквата “Св. Димитър” във Ветринци, а след като четата е била разбита, Бачо Киро и други оцелели се укривали във ветринския храм.

Днес маршрутът е част от традиционния туристически поход “По пътя на четата на поп Харитон и Бачо Киро” от гр. Бяла Черква до Дряновския манастир. 

Можете да разгледате снимки от работата по маркирането и разчистването му в този албум.

Стандартна карта
Сателитна карта

 

 

 

 

 

На тази карта ще откриете информация за основните растителни и животински видове, срещани в района.

Легенда на използваните цветове:
Синьо – видът не е застрашен от изчезване и не е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие;
Зелено – видът не е застрашен от изчезване, но е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие;
Червено – видът е застрашен от изчезване и е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Ако желаете да разгледате снимки от работата по този и други екомаршрути, надникнете в този албум.

Проект “Природата като учител” е финансиран от Vivacom Регионален грант 2022.