ПРИРОДАТА КАТО УЧИТЕЛ

ПРИРОДАТА КАТО УЧИТЕЛ е проект на фондация “учене за Промяна” финансиран от Vivacom Регионален грант 2022. Основна цел е изграждане (почистване, маркиране и картиране) на мрежа от екомаршрути за пешеходен и вело туризъм и образователни походи с екологична, природозащитна и историческа насоченост. Населено място, в което се изпълняват дейностите: с.Ветринци, общ. Велико Търново

Обща стойност на финансирането: 5000 лв.

От няколко години с.Ветринци започва да се утвърждава като център с висока екологична култура и общност демонстрираща усилия в сферата на проиродозащитата и екологичното образование. Инициативната група от млади хора обединени около Читалището на селото, както и членовете на екипа на Фондация „Учене за промяна” реализираха в последните години няколко проекта и инициативи в тази посока:

– изграждане на демонстрационна био градина за органично земеделие;

– проект за почистване и премахване на нерегламентирани сметища;

– фестивал за устойчиви и екологични практики.

В тази връзка, и като логично продължение на работата в сферата на опазването на природата и екологичното образование екипите на Читалище „Напредък” и Фондация „Учене за промяна” се обединиха около идеята за разширяване и обогатяване на дейностите. Идеята за образователни екомаршрути е вдъхновена от богатата на природни дадености околност на селото – каньоните на река Янтра, дъбовите гори на предбалкана, варовиковите скални масиви, богатото биоразнообразие от растителни и животински видове.

Тези природни богатства, както и историческите дадености на региона – частично запазени римски пътища, руини от манастири, мостове и отбранителни съоръжения, превръщат местността в идеалния терен за разгръщане на образователен пешеходен и вело туризъм.

С осъществяването на настоящия проект ще бъде направена още една стъпка към повишаване екологичната култура на хората в региона и ще бъде създадена устойчива инфраструктура с дългогодишен ефект и възможности за разширяване и надграждане.

Основната идея на проекта е да бъде изградена мрежа от образователни екомаршрути в района на с.Ветринци, общ.велико Търново.

Целите, които ще бъдат постигнати в осъществяването му са:

  1. Повишаване екологичната култура и знания на хората в региона;
  2. Принос за обогатяване на възможностите за връзка с природата и екологично образование за населението на с.Ветринци и град Велико Търново;
  3. Изграждане на трайна инфраструктура за пешеходен и вело туризъм и образователни походи.

В изградената мрежа от екомаршрути ще бъдат интегрирани разнообразни аспекти на природните богатства, исторически дадености, образователни елементи и иновативни подходи. Някои от маршрутите ще преминават по запазени части от стари римски пътища от древността. На ключови места ще бъдат поставени информационни табели с екологични и природозащитни послания. Мрежата ще бъде отразена в интерактивна онлайн карта на маршрутите съдържаща и обучителни материали за биоразнообразието на региона и за историческите забележителности. Маршрутите ще бъдат пригодни за пешеходни походи, както и за колоездене в пресечен терен.

 

Проект “Природата като учител” е финансиран от Vivacom Регионален грант 2022